آشنایی با انواع اسکیما و چگونگی فعالسازی آن در رنک مث

چگونگی پیاده سازی اسکیما در رنک مث

اسکیما یا شِما (Schema Markup) نوعی زبان نشانه گذاری یا کدگذاری است. این کدها، دستورالعمل هایی هستند که در قالب سایت گذاشته می شوند تا بخش های مختلف سایت را بهتر به گوگل و سایر موتورهای جستجو معرفی کند. به عنوان مثال اگر محتوای سایت مقاله است با مشخص کردن اسکیمای مقاله می توان ساختار […]